Tohumlu Kalem

Tohumlu Kalem

Biz böyle düşünüyoruz ya siz !!!

Sürdürülebilir, sağlıklı yaşam tarzını devam ettirebilmek. Doğa dostu kullanım alışkanlıklarının yaygınlaşmasını sağlamak. Ekolojik yaşam bilgisinin yaygın bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. Çocuklarımıza ve gençlerimize ağaç dikme alışkanlığı sağlamak. Doğa dostu tarım politikalarının oluşturulması ve devamlılığı. Tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak. Doğa dostu yaşam örneklerinin yaygınlaştırılması ve yaşatılması.

Hiçbir aşamasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması. Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi. Yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarının sürdürülmelerine katkıda bulunulması. Bu alanda yaşayan örneklerin desteklenmesi, yeni örnekler oluşturulması ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerinin desteklenmesi. İnsan gereksinimlerinin ekosistem döngülerine uyum içinde yeniden tanımlanması. Doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerinin ve teknolojilerinin desteklenmesi ve uygulanması Bireyin doğa ve çevresi içerisinde yaşayabilmesi için bilgilendirilmesi ve becerilerini geliştirebilmesi amacıyla faaliyet alanları yaratılması, yolunda projeler yürütüyoruz.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir